Plan lekcji dla klasy 2GA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
-
-
-
-
2
08:10 - 08:55
Wychowanie fizyczne
Marcin Janiak
Brak sali
CH (2GB (GM42)) CH (2GA (GM42)) CH (2GC (GM42))
Wychowanie fizyczne
Maciej Paszkowski
Brak sali
DZ2 (2GA (GM42)) DZ2 (2GC (GM42))
Geografia
Maciej Ziółek
207
2GA (GM42)
Matematyka
Mirosław Przeworski
209
2GA (GM42)
Chemia
Marlena Nadziejko
204
2GA (GM42)
Chemia
Marlena Nadziejko
204
2GA (GM42)
3
09:05 - 09:50
Wychowanie fizyczne
Marcin Janiak
Brak sali
CH (2GB (GM42)) CH (2GA (GM42)) CH (2GC (GM42))
Wychowanie fizyczne
Maciej Paszkowski
Brak sali
DZ2 (2GA (GM42)) DZ2 (2GC (GM42))
Matematyka
Mirosław Przeworski
209
2GA (GM42)
Wychowanie fizyczne
Joanna Sauermann
Brak sali
CH (2GB (GM42)) CH (2GA (GM42)) CH (2GC (GM42))
Wychowanie fizyczne
Marcin Janiak
Brak sali
DZ
Wychowanie fizyczne
Maciej Paszkowski
Brak sali
DZ2 (2GA (GM42)) DZ2 (2GC (GM42))
Fizyka
Marcin Waszak
203
2GA (GM42)
Zajęcia techniczne
Zofia Trzaska
206
2GA (GM42)
4
10:00 - 10:45
Język angielski
Dorota Komos
214
JA1 (2GA (GM42)) JA1 (2GC (GM42))
Język angielski
Maciej Wasielewski
5
JA2 (2GA (GM42)) JA2 (2GC (GM42))
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
210
JA3 (2GA (GM42)) JA3 (2GC (GM42))
Język angielski
Aneta Czaykowska
103
JA4 (2GA (GM42)) JA4 (2GC (GM42))
Język francuski
Magdalena Narloch
3
JF1 (2GB (GM42)) JF1 (2GA (GM42))
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Jolanta Kulesza
201
2GA (GM42)
Wychowanie fizyczne
Joanna Sauermann
Brak sali
CH (2GB (GM42)) CH (2GA (GM42)) CH (2GC (GM42))
Wychowanie fizyczne
Marcin Janiak
Brak sali
DZ
Wychowanie fizyczne
Maciej Paszkowski
Brak sali
DZ2 (2GA (GM42)) DZ2 (2GC (GM42))
Historia nauczana dwujęzycznie (JN)
Stefan Sommer
207
2GA (GM42)
Matematyka
Mirosław Przeworski
209
2GA (GM42)
5
10:55 - 11:40
Matematyka
Mirosław Przeworski
19
2GA (GM42)
Historia
Jerzy Pachlowski
14
2GA (GM42)
Język angielski
Dorota Komos
210
JA1 (2GA (GM42)) JA1 (2GC (GM42))
Język angielski
Maciej Wasielewski
5
JA2 (2GA (GM42)) JA2 (2GC (GM42))
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
106
JA3 (2GA (GM42)) JA3 (2GC (GM42))
Język angielski
Aneta Czaykowska
103
JA4 (2GA (GM42)) JA4 (2GC (GM42))
Język francuski
Magdalena Narloch
2
JF1 (2GB (GM42)) JF1 (2GA (GM42))
Język polski
Hanna Dux-Piszko
3
2GA (GM42)
Język niemiecki
Jolanta Kulesza
101
gr. 1
Informatyka
Tomasz Wierenko
D
gr. 2
6
12:00 - 12:45
Religia
Anna Maciocha
13
2GA (GM42)
Fizyka
Marcin Waszak
203
2GA (GM42)
Język niemiecki
Jolanta Kulesza
101
gr. 1
Informatyka
Tomasz Wierenko
D
gr. 2
Język polski
Hanna Dux-Piszko
3
2GA (GM42)
Informatyka
Tomasz Wierenko
D
gr. 1
Język niemiecki
Jolanta Kulesza
101
gr. 2
7
12:55 - 13:40
Biologia
Grzegorz Błażejczyk
6
2GA (GM42)
Język niemiecki
Jolanta Kulesza
Czytelnia
gr. 1
Język niemiecki
Stefan Sommer
3
gr. 2
Informatyka
Tomasz Wierenko
D
gr. 1
Język niemiecki
Jolanta Kulesza
101
gr. 2
Język niemiecki
Stefan Sommer
207
gr. 1
Język niemiecki
Jolanta Kulesza
101
gr. 2
Wychowanie fizyczne
Marcin Janiak
Brak sali
DZ
8
13:50 - 14:35
Język polski
Hanna Dux-Piszko
3
2GA (GM42)
Język polski
Hanna Dux-Piszko
3
2GA (GM42)
Religia
Anna Maciocha
13
2GA (GM42)
Matematyka nauczana dwujęzycznie (JN)
Magdalena Uchman
209
2GA (GM42)
Wychowanie fizyczne
Marcin Janiak
Brak sali
DZ
9
14:45 - 15:30
Przygotowanie do egzaminu DSD
Stefan Sommer
101
2GA (GM42)
Przygotowanie do egzaminu DSD
Stefan Sommer
101
2GA (GM42)
Wiedza o społeczeństwie
Jerzy Pachlowski
14
2GA (GM42)
-
-
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-
11
16:30 - 17:15
-
-
-
-
-
12
17:25 - 18:10
-
-
-
-
-