Plan lekcji dla klasy 2D

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
Religia
Maria Jagiełłowicz
208
2D (LO9)
Język niemiecki
Martin Hanf
208
gr. 1
-
Historia i społeczeństwow JN
Martin Hanf
208
2D (LO9)
2
08:10 - 08:55
Matematyka
Anna Bera
105
2D (LO9)
Wychowanie fizyczne
Kamila Niedzielska
Brak sali
DZ (2A (LO9)) DZ (2D (LO9))
Wychowanie fizyczne
Maciej Paszkowski
Brak sali
CH3 (2A (LO9)) CH (2D (LO9))
Język niemiecki
Martin Hanf
208
gr. 1
Matematyka
Anna Bera
105
2D (LO9)
Geografia
Tomasz Mazur
207
2D (LO9)
3
09:05 - 09:50
Matematyka
Anna Bera
105
2D (LO9)
Wychowanie fizyczne
Kamila Niedzielska
Brak sali
DZ (2A (LO9)) DZ (2D (LO9))
Wychowanie fizyczne
Maciej Paszkowski
Brak sali
CH3 (2A (LO9)) CH (2D (LO9))
Historia i społeczeństwow JN
Martin Hanf
208
2D (LO9)
Język polski
Hanna Dux-Piszko
3
2D (LO9)
Geografia
Tomasz Mazur
207
2D (LO9)
4
10:00 - 10:45
Język polski
Hanna Dux-Piszko
3
2D (LO9)
Język polski
Hanna Dux-Piszko
3
2D (LO9)
Matematyka
Anna Bera
105
2D (LO9)
Historia i społeczeństwo
Marek Matusiak
7
2D (LO9)
Matematyka
Anna Bera
105
2D (LO9)
5
10:55 - 11:40
Język angielski
Dorota Komos
214
gr. 1
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
210
gr. 2
Język polski
Hanna Dux-Piszko
3
2D (LO9)
Matematyka
Anna Bera
105
2D (LO9)
Wychowanie fizyczne
Kamila Niedzielska
Brak sali
DZ (2A (LO9)) DZ (2D (LO9))
Wychowanie fizyczne
Maciej Paszkowski
Brak sali
CH3 (2A (LO9)) CH (2D (LO9))
Język niemiecki
Xymena Sileńska-Foltyn
7
gr. 1
Język niemiecki
Urszula Tyborska
11
gr. 2
6
12:00 - 12:45
Historia i społeczeństwo
Marek Matusiak
7
2D (LO9)
Matematyka nauczana dwujęzycznie (JN)
Magdalena Uchman
105
2D (LO9)
Język niemiecki
Urszula Tyborska
11
gr. 1
Język niemiecki
Xymena Sileńska-Foltyn
208
gr. 2
Matematyka nauczana dwujęzycznie (JN)
Magdalena Uchman
7
2D (LO9)
Matematyka
Anna Bera
105
2D (LO9)
7
12:55 - 13:40
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Xymena Sileńska-Foltyn
101
2D (LO9)
Język niemiecki
Urszula Tyborska
11
gr. 1
Język niemiecki
Xymena Sileńska-Foltyn
101
gr. 2
Język angielski
Dorota Komos
214
gr. 1
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
3
gr. 2
Religia
Maria Jagiełłowicz
13
2D (LO9)
Język niemiecki
Xymena Sileńska-Foltyn
210
gr. 2
8
13:50 - 14:35
Geografia
Tomasz Mazur
207
2D (LO9)
Język niemiecki
Xymena Sileńska-Foltyn
102
gr. 1
Język niemiecki
Urszula Tyborska
11
gr. 2
Język niemiecki
Xymena Sileńska-Foltyn
101
gr. 1
Język niemiecki
Martin Hanf
210
gr. 2
Matematyka
Anna Bera
105
2D (LO9)
Język niemiecki
Xymena Sileńska-Foltyn
210
gr. 2
9
14:45 - 15:30
Geografia
Tomasz Mazur
207
2D (LO9)
-
Język niemiecki
Xymena Sileńska-Foltyn
101
gr. 1
Język niemiecki
Martin Hanf
210
gr. 2
Geografia
Tomasz Mazur
207
2D (LO9)
-
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-