Plan lekcji dla sali 214

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
-
-
-
-
2
08:10 - 08:55
-
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA1 (3GA (GM42)) JA1 (3GC (GM42))
-
Matematyka nauczana dwujęzycznie (JN)
Magdalena Uchman
1D
Matematyka nauczana dwujęzycznie (JN)
Magdalena Uchman
3GA
3
09:05 - 09:50
-
-
-
Matematyka nauczana dwujęzycznie (JN)
Magdalena Uchman
2D
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (1A (LO9)) JA3 (1B (LO9)) JA3 (1C (LO9)) JA3 (1E (LO9)) JA3 (1F (LO9))
4
10:00 - 10:45
-
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (1A (LO9)) JA3 (1B (LO9)) JA3 (1C (LO9)) JA3 (1E (LO9)) JA3 (1F (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA4 (2A (LO9)) JA4 (2B (LO9)) JA4 (2C (LO9)) JA4 (2E (LO9)) JA4 (2F (LO9))
-
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA4 (2A (LO9)) JA4 (2B (LO9)) JA4 (2C (LO9)) JA4 (2E (LO9)) JA4 (2F (LO9))
5
10:55 - 11:40
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (3A (LO9)) JA3 (3B (LO9)) JA3 (3C (LO9)) JA3 (3E (LO9))
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
JA1 (3A (LO9)) JA1 (3B (LO9)) JA4 (3C (LO9)) JA1 (3E (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA4 (2A (LO9)) JA4 (2B (LO9)) JA4 (2C (LO9)) JA4 (2E (LO9)) JA4 (2F (LO9))
-
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (1A (LO9)) JA3 (1B (LO9)) JA3 (1C (LO9)) JA3 (1E (LO9)) JA3 (1F (LO9))
6
12:00 - 12:45
-
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA1 (1A (LO9)) JA1 (1B (LO9)) JA1 (1C (LO9)) JA1 (1E (LO9)) JA1 (1F (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (1A (LO9)) JA3 (1B (LO9)) JA3 (1C (LO9)) JA3 (1E (LO9)) JA3 (1F (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
2D
gr. 2
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (3A (LO9)) JA3 (3B (LO9)) JA3 (3C (LO9)) JA3 (3E (LO9))
7
12:55 - 13:40
Język angielski
Anna Czapiewska
3D
gr. 1
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA1 (1A (LO9)) JA1 (1B (LO9)) JA1 (1C (LO9)) JA1 (1E (LO9)) JA1 (1F (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (3A (LO9)) JA3 (3B (LO9)) JA3 (3C (LO9)) JA3 (3E (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA1 (1A (LO9)) JA1 (1B (LO9)) JA1 (1C (LO9)) JA1 (1E (LO9)) JA1 (1F (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (3A (LO9)) JA3 (3B (LO9)) JA3 (3C (LO9)) JA3 (3E (LO9))
8
13:50 - 14:35
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA4 (2A (LO9)) JA4 (2B (LO9)) JA4 (2C (LO9)) JA4 (2E (LO9)) JA4 (2F (LO9))
Język angielski
Anna Czapiewska
MK
JA1 (2A (LO9)) JA1 (2B (LO9)) JA1 (2C (LO9)) JA1 (2E (LO9)) JA1 (2F (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA3 (3A (LO9)) JA3 (3B (LO9)) JA3 (3C (LO9)) JA3 (3E (LO9))
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA1 (3GA (GM42)) JA1 (3GC (GM42))
Język angielski
Dorota Komos
2D
gr. 2
9
14:45 - 15:30
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA4 (2A (LO9)) JA4 (2B (LO9)) JA4 (2C (LO9)) JA4 (2E (LO9)) JA4 (2F (LO9))
-
-
-
-
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-
11
16:30 - 17:15
-
-
-
-
-
12
17:25 - 18:10
-
-
-
-
-