Plan lekcji dla sali 2

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
-
-
-
-
2
08:10 - 08:55
Język francuski
Monika Kubiak
3GC
gr. 2
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 2
-
-
Język angielski
Anna Czapiewska
MK
JA3 (1F (LO9)) JA3 (1E (LO9)) JA3 (1C (LO9)) JA3 (1B (LO9)) JA3 (1A (LO9))
3
09:05 - 09:50
Język francuski
Monika Kubiak
3GC
gr. 2
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF1 (3E (LO9)) JF1 (3C (LO9)) JF1 (3B (LO9)) JF1 (3A (LO9))
Historia i społeczeństwo
Jerzy Pachlowski
3D
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF2 (3E (LO9)) JF2 (3C (LO9)) JF2 (3B (LO9)) JF2 (3A (LO9))
Język angielski
Anna Czapiewska
MK
JA3 (1F (LO9)) JA3 (1E (LO9)) JA3 (1C (LO9)) JA3 (1B (LO9)) JA3 (1A (LO9))
4
10:00 - 10:45
Język francuski
Monika Kubiak
3GC
gr. 1
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF1 (3E (LO9)) JF1 (3C (LO9)) JF1 (3B (LO9)) JF1 (3A (LO9))
Historia i społeczeństwo
Jerzy Pachlowski
3B
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF2 (1C (LO9)) JF2 (1B (LO9)) JF2 (1A (LO9))
Język angielski
Anna Czapiewska
MK
JA2 (2E (LO9)) JA2 (2C (LO9)) JA2 (2B (LO9)) JA2 (2A (LO9))
5
10:55 - 11:40
Język francuski
Monika Kubiak
MK
JF1 (2E (LO9)) JF1 (2C (LO9)) JF1 (2B (LO9)) JF1 (2A (LO9))
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF2 (3E (LO9)) JF2 (3C (LO9)) JF2 (3B (LO9)) JF2 (3A (LO9))
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF1 (2GB (GM42)) JF1 (2GA (GM42))
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF2 (1C (LO9)) JF2 (1B (LO9)) JF2 (1A (LO9))
Język angielski
Anna Czapiewska
MK
JA2 (2E (LO9)) JA2 (2C (LO9)) JA2 (2B (LO9)) JA2 (2A (LO9))
6
12:00 - 12:45
Język francuski
Monika Kubiak
MK
JF1 (3GB (GM42)) JF1 (3GA (GM42))
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF2 (1C (LO9)) JF2 (1B (LO9)) JF2 (1A (LO9))
Geografia nauczana dwujęzycznie (JF)
Magdalena Narloch
2GC
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF3 (2E (LO9)) JF3 (2C (LO9)) JF3 (2B (LO9)) JF3 (2A (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF1 (3E (LO9)) JF1 (3C (LO9)) JF1 (3B (LO9)) JF1 (3A (LO9))
7
12:55 - 13:40
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Monika Kubiak
3GC
Język francuski
Magdalena Narloch
3GC
gr. 2
-
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF1 (3E (LO9)) JF1 (3C (LO9)) JF1 (3B (LO9)) JF1 (3A (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 2
8
13:50 - 14:35
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 1
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 1
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 2
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF1 (3E (LO9)) JF1 (3C (LO9)) JF1 (3B (LO9)) JF1 (3A (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 1
9
14:45 - 15:30
-
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 1
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 2
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 2
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
2GC
gr. 1
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-
11
16:30 - 17:15
-
-
-
-
-
12
17:25 - 18:10
-
-
-
-
-