Plan lekcji dla sali 5

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
-
-
-
-
2
08:10 - 08:55
Matematyka
Barbara Kesselring
2D
-
Religia
Michał Mikołajczak
2B
Religia
-
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
2_JA (2A (LO9)) 2_JA (2B (LO9)) 2_JA (2C (LO9)) 2_JA (2E (LO9))
3
09:05 - 09:50
Matematyka
Anna Olszewska
3GA
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA1 (2GA (GM42)) JA1 (2GC (GM42))
-
-
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
2_JA (2A (LO9)) 2_JA (2B (LO9)) 2_JA (2C (LO9)) 2_JA (2E (LO9))
4
10:00 - 10:45
Matematyka
Barbara Kesselring
2GC
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA3 (1GA (GM42)) JA3 (1GC (GM42))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
8_JA (1A (LO9)) 8_JA (1B (LO9)) 8_JA (1C (LO9)) 8_JA (1E (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA3 (1GA (GM42)) JA3 (1GC (GM42))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
4_JA (3A (LO9)) 4_JA (3C (LO9)) 4_JA (3E (LO9)) 4_JA (3F (LO9))
5
10:55 - 11:40
Biologia
Magdalena Jakusik-Kaczmarek
2GB
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
1_JA (2A (LO9)) 1_JA (2B (LO9)) 1_JA (2C (LO9)) 1_JA (2E (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
2_JA (2A (LO9)) 2_JA (2B (LO9)) 2_JA (2C (LO9)) 2_JA (2E (LO9))
Język francuski
Anna Klimek
MK
2_JF (1A (LO9)) 2_JF (1B (LO9)) 2_JF (1C (LO9)) 2_JF (1E (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
4_JA (3A (LO9)) 4_JA (3C (LO9)) 4_JA (3E (LO9)) 4_JA (3F (LO9))
6
12:00 - 12:45
Matematyka
Barbara Kesselring
2D
Chemia
Wioletta Rusiniak
3GC
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
2_JA (2A (LO9)) 2_JA (2B (LO9)) 2_JA (2C (LO9)) 2_JA (2E (LO9))
Język francuski
Anna Klimek
MK
1_JF (3A (LO9)) 1_JF (3C (LO9)) 1_JF (3E (LO9)) 1_JF (3F (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
8_JA (1A (LO9)) 8_JA (1B (LO9)) 8_JA (1C (LO9)) 8_JA (1E (LO9))
7
12:55 - 13:40
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
8_JA (1A (LO9)) 8_JA (1B (LO9)) 8_JA (1C (LO9)) 8_JA (1E (LO9))
Wiedza o społeczeństwie
Waldemar Pawelec
3GC
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
4_JA (3A (LO9)) 4_JA (3C (LO9)) 4_JA (3E (LO9)) 4_JA (3F (LO9))
Edukacja dla bezpieczeństwa
Robert Obszański
1E
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA1 (2GA (GM42)) JA1 (2GC (GM42))
8
13:50 - 14:35
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
8_JA (1A (LO9)) 8_JA (1B (LO9)) 8_JA (1C (LO9)) 8_JA (1E (LO9))
Wiedza o społeczeństwie
Waldemar Pawelec
3GA
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
4_JA (3A (LO9)) 4_JA (3C (LO9)) 4_JA (3E (LO9)) 4_JA (3F (LO9))
Religia
Michał Mikołajczak
1E
Religia
-
9
14:45 - 15:30
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
2_JA (2A (LO9)) 2_JA (2B (LO9)) 2_JA (2C (LO9)) 2_JA (2E (LO9))
Etyka
Waldemar Pawelec
MK
Etyka (2B (LO9)) Etyka (2C (LO9)) Etyka (2D (LO9)) Etyka (3BD (LO9)) Etyka (3C (LO9))
-
Religia
Michał Mikołajczak
3GC
Religia
-
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-