Plan lekcji dla sali 5

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
-
-
-
-
2
08:10 - 08:55
-
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA2 (3GA (GM42)) JA2 (3GC (GM42))
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
3D
gr. 2
-
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
MK
JN6 (2A (LO9)) JN6 (2B (LO9)) JN6 (2C (LO9)) JN6 (2E (LO9)) JN6 (2F (LO9))
3
09:05 - 09:50
-
-
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
3D
gr. 2
-
-
4
10:00 - 10:45
Język angielski
Maciej Wasielewski
3D
gr. 2
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA8 (1A (LO9)) JA8 (1B (LO9)) JA8 (1C (LO9)) JA8 (1E (LO9)) JA8 (1F (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA7 (2A (LO9)) JA7 (2B (LO9)) JA7 (2C (LO9)) JA7 (2E (LO9)) JA7 (2F (LO9))
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
2D
gr. 2
-
5
10:55 - 11:40
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA8 (3A (LO9)) JA8 (3B (LO9)) JA8 (3C (LO9)) JA8 (3E (LO9))
Plastyka
Joanna Charęza
3GA
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA7 (2A (LO9)) JA7 (2B (LO9)) JA7 (2C (LO9)) JA7 (2E (LO9)) JA7 (2F (LO9))
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
2D
gr. 1
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
2D
gr. 2
6
12:00 - 12:45
-
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
MK
JN3 (1A (LO9)) JN3 (1B (LO9)) JN3 (1C (LO9)) JN3 (1E (LO9)) JN3 (1F (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA8 (1A (LO9)) JA8 (1B (LO9)) JA8 (1C (LO9)) JA8 (1E (LO9)) JA8 (1F (LO9))
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF3 (3A (LO9)) JF3 (3B (LO9)) JF3 (3C (LO9)) JF3 (3E (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA8 (3A (LO9)) JA8 (3B (LO9)) JA8 (3C (LO9)) JA8 (3E (LO9))
7
12:55 - 13:40
Religia
Maria Jagiełłowicz
1C
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
MK
JN3 (1A (LO9)) JN3 (1B (LO9)) JN3 (1C (LO9)) JN3 (1E (LO9)) JN3 (1F (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA8 (3A (LO9)) JA8 (3B (LO9)) JA8 (3C (LO9)) JA8 (3E (LO9))
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
MK
JN3 (1A (LO9)) JN3 (1B (LO9)) JN3 (1C (LO9)) JN3 (1E (LO9)) JN3 (1F (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA8 (3A (LO9)) JA8 (3B (LO9)) JA8 (3C (LO9)) JA8 (3E (LO9))
8
13:50 - 14:35
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA7 (2A (LO9)) JA7 (2B (LO9)) JA7 (2C (LO9)) JA7 (2E (LO9)) JA7 (2F (LO9))
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
MK
JN6 (2A (LO9)) JN6 (2B (LO9)) JN6 (2C (LO9)) JN6 (2E (LO9)) JN6 (2F (LO9))
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA8 (3A (LO9)) JA8 (3B (LO9)) JA8 (3C (LO9)) JA8 (3E (LO9))
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
3D
gr. 1
Język angielski
Maciej Wasielewski
2D
gr. 1
9
14:45 - 15:30
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
JA7 (2A (LO9)) JA7 (2B (LO9)) JA7 (2C (LO9)) JA7 (2E (LO9)) JA7 (2F (LO9))
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
2D
gr. 2
-
Język niemiecki
Agnieszka Rojewska
3D
gr. 1
-
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-
11
16:30 - 17:15
-
-
-
-
-
12
17:25 - 18:10
-
-
-
-
-