Plan lekcji dla sali 203

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
-
-
-
-
2
08:10 - 08:55
-
Fizyka
Marcin Waszak
2GA
-
-
-
3
09:05 - 09:50
Fizyka
Marcin Waszak
2C
Fizyka
Bożena Łoś-Nowak
2A
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
2D
gr. 2
Fizyka
Bożena Łoś-Nowak
2A
gr. 2
Język niemiecki
Renata Zielińska
1GA
gr. 2
4
10:00 - 10:45
-
Fizyka
Bożena Łoś-Nowak
2A
Chemia
Wioletta Rusiniak
3GB
Fizyka
Bożena Łoś-Nowak
2A
gr. 2
Język angielski
Dorota Komos
MK
2_JA (3A (LO9)) 2_JA (3C (LO9)) 2_JA (3E (LO9)) 2_JA (3F (LO9))
5
10:55 - 11:40
Historia
Urszula Suwaj
1GC
Język niemiecki
Renata Zielińska
MK
4_JN (2A (LO9)) 4_JN (2B (LO9)) 4_JN (2C (LO9)) 4_JN (2E (LO9))
Chemia
Jolanta Szostak
1GC
Fizyka
Bożena Łoś-Nowak
2A
gr. 1
Język angielski
Dorota Komos
MK
2_JA (3A (LO9)) 2_JA (3C (LO9)) 2_JA (3E (LO9)) 2_JA (3F (LO9))
6
12:00 - 12:45
Fizyka
Marcin Waszak
3GA
Fizyka
Marcin Waszak
2C
Fizyka
Marcin Waszak
3F
Fizyka
Bożena Łoś-Nowak
2A
gr. 1
Fizyka
Marcin Waszak
3F
gr. 2
7
12:55 - 13:40
Fizyka
Marcin Waszak
2GB
Fizyka
Marcin Waszak
1GC
Fizyka
Marcin Waszak
2GA
Fizyka
Marcin Waszak
3F
gr. 1
Fizyka
Marcin Waszak
3F
gr. 2
8
13:50 - 14:35
Fizyka
Marcin Waszak
3F
-
Fizyka
Marcin Waszak
2C
Fizyka
Marcin Waszak
3F
gr. 1
Fizyka
Marcin Waszak
3GB
9
14:45 - 15:30
Fizyka
Marcin Waszak
3F
-
-
-
-
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-