Plan lekcji dla sali E

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
-
-
-
-
2
08:10 - 08:55
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 2
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 2
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 2
-
Język angielski
Małgorzata Wenz
MK
3_JA (2A (LO9)) 3_JA (2B (LO9)) 3_JA (2C (LO9)) 3_JA (2E (LO9))
3
09:05 - 09:50
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Małgorzata Wenz
1GB
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 2
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 2
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
1D
gr. 2
Język angielski
Małgorzata Wenz
MK
3_JA (2A (LO9)) 3_JA (2B (LO9)) 3_JA (2C (LO9)) 3_JA (2E (LO9))
4
10:00 - 10:45
Język niemiecki
Stefan Sommer
2GA
gr. 2
Język angielski
Dorota Komos
MK
JA2 (1GA (GM42)) JA2 (1GC (GM42))
Religia
Michał Mikołajczak
3GC
Religia
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
JA4 (1GA (GM42)) JA4 (1GC (GM42))
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
7_JA (3A (LO9)) 7_JA (3C (LO9)) 7_JA (3E (LO9)) 7_JA (3F (LO9))
5
10:55 - 11:40
Język angielski
Małgorzata Wenz
MK
JA3 (3GA (GM42)) JA3 (3GC (GM42))
Język francuski
Anna Klimek
MK
2_JF (2A (LO9)) 2_JF (2B (LO9)) 2_JF (2C (LO9)) 2_JF (2E (LO9))
Język angielski
Małgorzata Wenz
MK
3_JA (2A (LO9)) 3_JA (2B (LO9)) 3_JA (2C (LO9)) 3_JA (2E (LO9))
Religia
Michał Mikołajczak
2D
Religia
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
7_JA (3A (LO9)) 7_JA (3C (LO9)) 7_JA (3E (LO9)) 7_JA (3F (LO9))
6
12:00 - 12:45
Język angielski
Maciej Wasielewski
MK
4_JA (3A (LO9)) 4_JA (3C (LO9)) 4_JA (3E (LO9)) 4_JA (3F (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
1_JF (1A (LO9)) 1_JF (1B (LO9)) 1_JF (1C (LO9)) 1_JF (1E (LO9))
Język angielski
Małgorzata Wenz
MK
3_JA (2A (LO9)) 3_JA (2B (LO9)) 3_JA (2C (LO9)) 3_JA (2E (LO9))
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
1_JA (3A (LO9)) 1_JA (3C (LO9)) 1_JA (3E (LO9)) 1_JA (3F (LO9))
Język angielski
Paweł Twardy
MK
7_JA (1A (LO9)) 7_JA (1B (LO9)) 7_JA (1C (LO9)) 7_JA (1E (LO9))
7
12:55 - 13:40
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 1
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
1_JF (1A (LO9)) 1_JF (1B (LO9)) 1_JF (1C (LO9)) 1_JF (1E (LO9))
Religia
Maria Jagiełłowicz
2GC
Religia
-
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
JA2 (2GA (GM42)) JA2 (2GC (GM42))
8
13:50 - 14:35
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 1
-
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 1
Język angielski
Małgorzata Wenz
MK
JA3 (3GA (GM42)) JA3 (3GC (GM42))
-
9
14:45 - 15:30
Język angielski
Małgorzata Wenz
MK
3_JA (2A (LO9)) 3_JA (2B (LO9)) 3_JA (2C (LO9)) 3_JA (2E (LO9))
-
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 1
Język angielski
Małgorzata Wenz
1GB
gr. 1
-
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-