Plan lekcji dla sali 210

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
07:20 - 08:05
-
-
-
-
-
2
08:10 - 08:55
-
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
JA3 (3GA (GM42)) JA3 (3GC (GM42))
-
-
-
3
09:05 - 09:50
-
-
-
-
Język francuski
Monika Kubiak
3GC
gr. 1
4
10:00 - 10:45
-
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
JA6 (1A (LO9)) JA6 (1B (LO9)) JA6 (1C (LO9)) JA6 (1E (LO9)) JA6 (1F (LO9))
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA2 (2A (LO9)) JA2 (2B (LO9)) JA2 (2C (LO9)) JA2 (2E (LO9)) JA2 (2F (LO9))
-
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA2 (2A (LO9)) JA2 (2B (LO9)) JA2 (2C (LO9)) JA2 (2E (LO9)) JA2 (2F (LO9))
5
10:55 - 11:40
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA4 (3A (LO9)) JA4 (3B (LO9)) JA4 (3C (LO9)) JA4 (3E (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF1 (3A (LO9)) JF1 (3B (LO9)) JF1 (3C (LO9)) JF1 (3E (LO9))
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA2 (2A (LO9)) JA2 (2B (LO9)) JA2 (2C (LO9)) JA2 (2E (LO9)) JA2 (2F (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
3GC
gr. 2
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA4 (1A (LO9)) JA4 (1B (LO9)) JA4 (1C (LO9)) JA4 (1E (LO9)) JA4 (1F (LO9))
6
12:00 - 12:45
-
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF1 (1A (LO9)) JF1 (1B (LO9)) JF1 (1C (LO9)) JF1 (1E (LO9)) JF1 (1F (LO9))
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA4 (1A (LO9)) JA4 (1B (LO9)) JA4 (1C (LO9)) JA4 (1E (LO9)) JA4 (1F (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF1 (3A (LO9)) JF1 (3B (LO9)) JF1 (3C (LO9)) JF1 (3E (LO9))
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA4 (3A (LO9)) JA4 (3B (LO9)) JA4 (3C (LO9)) JA4 (3E (LO9))
7
12:55 - 13:40
-
Język francuski
Magdalena Narloch
MK
JF1 (1A (LO9)) JF1 (1B (LO9)) JF1 (1C (LO9)) JF1 (1E (LO9)) JF1 (1F (LO9))
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA4 (3A (LO9)) JA4 (3B (LO9)) JA4 (3C (LO9)) JA4 (3E (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF2 (1A (LO9)) JF2 (1B (LO9)) JF2 (1C (LO9))
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA4 (3A (LO9)) JA4 (3B (LO9)) JA4 (3C (LO9)) JA4 (3E (LO9))
8
13:50 - 14:35
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA2 (2A (LO9)) JA2 (2B (LO9)) JA2 (2C (LO9)) JA2 (2E (LO9)) JA2 (2F (LO9))
Język francuski
Ewa Oniszczuk-Odorska
MK
JF3 (2A (LO9)) JF3 (2B (LO9)) JF3 (2C (LO9)) JF3 (2E (LO9)) JF3 (2F (LO9))
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA4 (3A (LO9)) JA4 (3B (LO9)) JA4 (3C (LO9)) JA4 (3E (LO9))
Język angielski
Jolanta Niewisiewicz
MK
JA3 (3GA (GM42)) JA3 (3GC (GM42))
-
9
14:45 - 15:30
Język angielski
Wioleta Morszczyn-Snop
MK
JA2 (2A (LO9)) JA2 (2B (LO9)) JA2 (2C (LO9)) JA2 (2E (LO9)) JA2 (2F (LO9))
-
-
-
-
10
15:35 - 16:20
-
-
-
-
-
11
16:30 - 17:15
-
-
-
-
-
12
17:25 - 18:10
-
-
-
-
-